LisanneThomas-A21V2118

Horse Event ‘1,5 meter-proof’

Deze week kondigde de minister president aan dat er tot 1 september geen evenementen georganiseerd mogen worden, Horse Event zit aan de goede kant van de streep. Vanuit de evenementenbranche wordt er hard gewerkt aan een protocol waarmee vanaf 1 september de draad kan worden opgepakt. De organisatie van Horse Event staat in nauw contact met Libéma (Expo Haarlemmermeer), de veiligheidsregio en gemeente en voert de verwachte maatregelen door in haar plannen, waarmee Horse Event ‘1,5 meter-proof’ wordt gemaakt.

Uit berekeningen aan de hand van cijfers uit het evenementenprotocol blijkt dat er ongeveer twee maal zoveel ruimte moet worden geboden dan voorheen. De focus ligt op het wegnemen van de druk bij de entree, pistes, horeca en toiletten. Daarnaast verwacht Horse Event dat de vraag naar tickets onverminderd groot zal zijn, vanwege de behoefte om er in het najaar weer op uit te gaan. Daarom is er gezocht naar een manier om de bezoekerscapaciteit op peil te houden met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Een passende oplossing blijkt het verruimen van de openingstijden in combinatie met het werken met twee ‘timeslots’ in de ochtend/middag en in de middag/avond. Tussen deze timeslots in, is er een ruime pauze waarin de eerste groep het terrein verlaat en de tweede groep instroomt.

De gemiddelde bezoekduur bij voorgaande edities was 6,5 uur, de timeslots zullen 5 uur gaan duren. Om bezoekers tegemoet te komen, worden na rato hiervan de entreeprijzen gereduceerd. Ook werkt Horse Event aan een ‘crowd management-plan’ waarmee de bezoekers op een verantwoorde manier worden verspreid over het terrein.

De organisatie van Horse Event is in handen van Academy Bartels Event Management. Directeur Gijs Bartels laat weten: “Voor iedereen zijn het uitdagende tijden, in de evenementensector vallen flinke klappen. Diverse evenementen waarbij ik betrokken ben, zoals The Dutch Masters en de Hippiade, zijn geannuleerd. Wij focussen ons nu op het najaar en laten ons goed informeren over de haalbaarheid van evenementen vanaf 1 september. Het protocol dat in voorbereiding is, geeft beperkingen maar wij zien ook mogelijkheden. Het noodgedwongen ‘omdenken’ kan zelfs verbeteringen met zich meebrengen. Dat heeft onze dressuurpaardenveiling Excellent Dressage Sales bewezen. Dit event moesten we op het laatste moment omvormen tot online veiling, en dat werd een enorm succes.”