Header 2019 hoofdafbeelding en kaartverkoop

Anne Muller Akasha College

WOW paardwelzijn

Akasha’s College (1995) is een onafhankelijk hippisch opleidingsinstituut. Het College zet zich in voor het duurzaam (door-) ontwikkelen van (semi-) professionals. Akasha College organiseert expertdagen en clinics rondom het optimaliseren van het welzijn paard en de zit van de ruiter van basisniveau tot topsport.

De 2 jarige opleiding WOW Zit- Coach
Centraal staat de (kleinschalige) opleiding WOW Zit-Coach (CRKBO reg.) een vervolgopleiding voor professionals die al beschikken over een erkend instructeursdiploma (of vergelijkbaar) en zich willen verdiepen. We maken de student bekend met manieren om de zit van de ruiter te analyseren en optimaliseren. Ook in het lespakket: bewegingsleer, (stress-) fysiologie, (bio) mechanica, communicatie, didactiek, volgtrajecten en meer. We volgen ontwikkelingen in de wetenschap op de voet.

Werken aan Optimaal paard Welzijn, WOW
Uniek voor deze opleiding is het werken met de WOW Trainingsprincipes en Leertheorie waarbij de ethiek van het werken met dieren een cruciale rol speelt (zie www.equitationscience.com en www.paardwelzijn.nl).

Er staat een boekenpakket op www.lesboekenpaard.nl klaar voor elke student. Deze Lesboeken volgen de inhoud van het MBO Kwalificatie Dossier Paard op de voet, geeft rekenschap aan sectorale richtlijnen en veiligheidseisen alsmede de ethische richtlijnen voor paardenwelzijn van de International Society for Equitation Science (ISES).

Interesse? Bel voor een persoonlijk gesprek of intake tijdens kantooruren: Anne Muller 06.153.165.92 of Maaike de Jeu 06.191.55.552

Contact
Akasha College
Molenakker 11A
5438 NE Gassel
secretariaat@akasha-college.nl
www.paardwelzijn.nl
www.akasha-college.nl
www.lesboekenpaard.nl