Header 2019 hoofdafbeelding en kaartverkoop

Louise Gademan-van Dijk

Van kinds af aan heeft Louise Gademan- van Dijk een grote interesse in paarden en hun gedrag. Tijdens het rijden, lesgeven en beleren van paarden, werd Louise geboeid door de probleem gedragingen die paarden kunnen vertonen. Haar vraag was dan: waarom doet dit paard dit? Om haar kennis te vergroten en zich te verdiepen in de paardentaal en het paardengedrag besloot zij de opleidingen Gedragstherapeut Paard, Tinley en Instructeur Paard en Gedrag bij E-quine.com/KNHS te volgen.

Deze extra opgedane kennis past Louise nu dagelijks toe in haar werk vanuit haar eigen paardenbedrijf Gadepaard in Ingen bij onder andere het geven van cursussen , instructie dressuur en trainen van paarden en het adviseren van eigenaren bij gedragsproblemen met hun paard.

Ook is Louise inhuur/gastdocent, bij onder andere Hippische opleiding Aeres MBO Barneveld en E-quine.com met als specialisatie het gedrag van paarden.

Het geeft Louise heel veel energie en voldoening om haar kennis te delen, ervoor te zorgen dat mensen enthousiast met hun paard om kunnen gaan en een goede samenwerking tussen mens en paard ontstaat.

Louise geeft op vrijdag in de Aeres Barneveld piste de clinic ‘Trailerladen, hoe vanzelf sprekend is dit…?’ en in de Recreatiepiste de clinic ‘Wat beweegt mijn paard…?’.