Hackneys (2)

Het Nederlandsch Hackney Stamboek

Het Nederlandsch Hackney Stamboek is opgericht op 2 februari 1946. Van oorsprong komt de Hackney uit Engeland, waar een sterk gebouwd, elegant en vooral snel paard werd gefokt. Het sterke, snelle ras met veel uithoudingsvermogen werd gebruikt voor post- en personenvervoer. Rond de jaren 1900 zijn de eerste Hackney’s ons land ingevoerd. Door het elegante uiterlijk werden de paarden al snel aangekocht als bespanning voor de luxe équipages in de grote steden en op de toen nog veelvuldig voorkomende buitenplaatsen. De belangstelling voor de luxe équipagepaarden daalde echter toen na de eerste wereldoorlog het gemotoriseerde vervoer zijn intrede deed en de spoorwegen het personenvervoer overnamen. Tussen de beide oorlogen was de fokkerij en het gebruik zeer matig van omvang. Na de tweede wereldoorlog nam de belangstelling weer toe.

Inmiddels worden er veel Hackney’s gefokt in ons land. Nederland heeft de grootste fokkerij van Europa met uitvoer naar diverse landen. In de fokkerij zijn er twee maten: de grote en de kleine maat. In de fokkerij worden beide maten strikt gescheiden gehouden. Net zoals vroeger wordt de Hackney gebruikt om andere rassen te verbeteren. Men richt zich nu op de verheven gangen en het edele type om andere rassen te veredelen. De Hackney wordt in diverse aangespannen disciplines gebruikt. Met recht worden ze door hun verheven, elegante gangen de ‘Ballerina’s van de concoursvelden’ genoemd.

Het Nederlandsch Hackney Stamboek is aanwezig op zondag.