Header 2019 hoofdafbeelding en kaartverkoop

Brigitte de Wit-Druijff

Brigitte is sinds 2007 werkzaam op het Aeres MBO Barneveld als vakdocent paard binnen de Hippische opleidingen. Ze geeft zowel theorie- als praktijklessen, waarbij ze voornamelijk als instructeur in de baan staat. Daarnaast is ze opleidingscoördinator van de hoefsmeden opleiding. Naast haar baan als docent is ze altijd actief in de wedstrijdsport dressuur en springen geweest. Voordat ze aan de opleiding voor docent begon, heeft ze op verschillende stallen gewerkt waarbij ze voornamelijk als groom werkzaam was.

Brigitte kan echt genieten van een perfect verzorgd en gegroomd paard. Binnen de opleidingen van Aeres MBO Barneveld besteden we naast de fysieke training van het paard ook veel aandacht aan de verzorging en het groomen van het paard en het stalmanagement.

Brigitte is aanwezig op vrijdag, zaterdag en zondag.